Závodní tenis

Děti trénující s cílem zapojit se do soutěží družstev i jednotlivců. Tomu odpovídá i zaměření jednotlivých tréninků.

U dětí do 10 let procvičujeme všechny tenisové údery. Údery od základní čáry, voleje, smeč a podání. Postupně přidáváme horní rotaci míče a práci zápěstí. Zaměřujeme se na trénink koordinace, prostorového vnímání, odhadu na míč. Údery trénujeme v pohybu po celém kurtu. Děti trénují již na velkém kurtu a tréninky doporučujeme více individuální, optimálně ve dvojici.

S dětmi nad 10 let nacvičujeme délku úderů, zásah míče v různé výšce, přechod k síti a údery ze všech pozic na kurtu. Vysvětlujeme jim a hrajeme s nimi již různé herní situace, které mohou nastat v zápasech.
Tréninky doporučujeme minimálně dvakrát týdně. Jednou individuální, kdy je dítě s trenérem na kurtě samotné a trénink je zaměřen více na techniku úderů. Druhý tréninky v týdnu buď ve dvojici nebo absolvovat tréninkový zápas (sparing), kde si mohou vyzkoušet natrénované herní situace a zároveň se seznamují s taktikou hry.
V této kategorii jsou již důležité kondiční (atletické) tréninky.

Věkové kategorie pro soutěže družstev, ale i pro turnaje jednotlivců jsou Babytenis pro děti od 8 do 9 let, Mladší žactvo pro děti od 10 do 12 let a kategorie Starší žactvo pro děti od 13 do 14 let.

Tréninky probíhají v areálu našeho klubu a v areálu TJ Sokol Vysočany, který je určen převážně pro individuální tréninky nebo sparingy.

Jednotlivé lekce trvají hodinu, lze domluvit i dvouhodinové

  • úvod do tréninku, rozehrání, 10 minut
  • hlavní část tréninku, 40 minut
  • závěr tréninku, zhodnocení tréninku a úklid kurtu 10 minut

Výuka probíhá ve třech období:

  • duben až červen
  • září až říjen
  • listopad až březen (kryté tenisové haly)

Na venkovních kurtech se v týdnu trénuje od pondělí do pátku. Lze domluvit i víkendy.
Počet tréninků v týdnu, jejich časové rozvržení a personální obsazení je stanoveno po dohodě s rodiči a je uvedeno v Rezervačním systému na záložce „DĚTI venkovní kurty“.

Zimní tréninky v krytých tenisových halách jsou upřesňovány vždy začátkem září.

Tréninky vedou licencovaní trenéři. Učí dle aktuálních trendů moderního tenisu. Využívají praktické zkušenosti z vlastní závodní hry.

Organizaci dětské základny v klubu má na starost Ing.Petr Jašek, který Vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.