Začátečníci

Určeno pro děti od 5 do 7 let, úplné začátečníky a děti hrající prvním rokem.

Věnujeme se u nich především pohybovým a koordinačním dovednostem. Součástí tréninků jsou také různé hry.
Na jednoho trenéra připadají 3 až 4 děti. Hra ve skupince je pro ně zábavnější a efektivnější, mají snahu porovnávat se, soutěžit a víc se tak naučí.

Tréninky probíhají v areálu našeho klubu převážně na menších dětských kurtech a na tréninkové odrazové stěně.

Jednotlivé lekce trvají hodinu a průběh mají následující:

  • úvod do tréninku, rozcvička 5 až 10 minut
  • hlavní část tréninku, zahrnuje cvičení a hry asi 40 minut
  • závěr tréninku, zhodnocení tréninku a úklid kurtu 5 až 10 minut

Výuka probíhá ve třech období:

  • duben až červen
  • září až říjen
  • listopad až březen (kryté tenisové haly)

Tréninky na venkovních kurtech jsou od pondělí do pátku.

Počet tréninků v týdnu, jejich časové rozvržení a personální obsazení je stanoveno po dohodě s rodiči a je uvedeno v Rezervačním systému na záložce „DĚTI venkovní kurty“.

Zimní tréninky v krytých tenisových halách jsou upřesňovány vždy začátkem září.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv s podrážkou na antukový kurt. Tenisové rakety můžeme do začátku zapůjčit.

Tréninky vedou licencovaní trenéři. Učí dle aktuálních trendů moderního tenisu. Využívají praktické zkušenosti z vlastní závodní hry.

Organizaci dětské základny v klubu má na starost Ing.Petr Jašek, který Vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.