Zaměření věkových kategorií

Výuka je určena pro děti od 5-ti let. Náplň jednotlivých lekcí je přizpůsobena věku dětí.

Přípravka je tvořena nejmladšími dětmi ve věku do 7 let. Věnujeme se u nich především pohybovým a koordinačním dovednostem. Součástí tréninků jsou i různé hry. Děti trénují ve skupinkách po třech nebo čtyřech dětech na dětském kurtu nebo mini kurtu.

Děti ve věku od 8 do 9 let tvoří kategorii baby tenis. Během tréninků procházíme všechny tenisové údery – údery od zadní čáry, voleje, smeč a podání. Postupně přidáváme horní rotaci míče a práci zápěstí. Zaměřujeme se trénink koordinace, prostorového vnímání, odhadu na míč. Údery trénujeme v pohybu po celém kurtu. Děti trénují již na velkém kurtu a tréninky jsou nabízeny více individuální.

Mladší žáci jsou děti od 10 do 12 let. Nacvičujeme délku úderů, zásah míče v různé výšce, přechod k síti a údery ze všech pozic na kurtu. Probíráme s nimi již různé herní situace. Tréninky jsou nabízeny individuální, nejlépe ve dvou dětech. Alespoň jednou týdně děti mohou absolvovat tréninkový zápas – sparing, kde se seznamují s taktikou hry. Samozřejmostí je výuka pravidel tenisu. V této kategorii jsou již důležité kondiční ( atletické ) tréninky.

Děti od 13 let představují kategorii starší žáci a děti od 15 let kategorii dorost. V těchto kategoriích nacvičují na kurtě herní situace, které pak využívají při tréninkových zápasech mezi sebou nebo na turnajích jednotlivců pořádané Českým tenisovým svazem.