Program tenisové školy

Pro děti, které se rozhodnou navštěvovat naší klubovou tenisovou školu, máme připraveny na výběr tři základní výkonnostní skupiny. Jsou to skupiny Začátečníci, Závodní tenis, Rekreační tenis.

Začátečníci

Určeno pro děti od 5 do 7 let, které s tenisem začínají nebo hrají prvním rokem.
Věnujeme se u nich především pohybovým a koordinačním dovednostem. Součástí tréninků jsou také různé hry. Více informací …

Závodní tenis

Děti trénující s cílem zapojit se do soutěží družstev i jednotlivců.
Tomu odpovídá i zaměření jednotlivých tréninků. Více informací …

Rekreační tenis

V této skupině se děti učí techniku všech tenisových úderů, procvičují správný pohyb na kurtě a různé herní situace.
To všechno s cílem, aby si spolu mohly kdykoliv v budoucnu zahrát, aby byl tenis pro ně koníčkem a celoživotní zábavou. Více informací …

Kromě pravidelných tréninků pořádáme v rámci naší školy ještě další tenisové akce pro děti.
Například na jaře je to klubový turnaj pro všechny dětské věkové kategorie, o víkendech tréninky zaměřené na určité části z tenisových dovedností, techniku, taktiku, kondici a podobně. O prázdninách pak pořádáme týdenní tenisové soustředění.

Aktuálně

všechny aktuální informace k tréninkům a akcím najdete na našem facebooku v sekci „sociální sítě“.