Rekreační tenis

V této skupině se děti učí techniku všech tenisových úderů, procvičují správný pohyb na kurtě a různé herní situace.
To všechno s cílem, aby si spolu mohly kdykoliv v budoucnu zahrát, aby byl tenis pro ně koníčkem a celoživotní zábavou.

Tréninky se prakticky neliší od tréninků dětí, které se připravují na závodní tenis. Hrajeme údery od základní čáry, voleje, smeč a podání. Postupně přidáváme horní rotaci míče a práci zápěstí. Zaměřujeme se na trénink koordinace, prostorového vnímání, odhadu na míč. Údery trénujeme v pohybu po celém kurtu.

S pokročilejšími nacvičujeme délku úderů, zásah míče v různé výšce, přechod k síti a údery ze všech pozic na kurtu. Vysvětlujeme jim a hrajeme s nimi již různé herní situace, které mohou nastat ve vzájemných zápasech.

Tréninky jsou jednou týdně. Většinou se jedná o trénink skupinový. S trenérem jsou na kurtě 3 nebo 4 děti. Samozřejmě je možné domluvit i trénink více individuální, kdy s trenérem hrají pouze 2 děti.

Tréninky probíhají v areálu našeho klubu.

Jednotlivé lekce trvají hodinu a průběh mají následující:

  • úvod do tréninku, rozehrání, 10 minut
  • hlavní část tréninku, 40 minut
  • závěr tréninku, zhodnocení tréninku a úklid kurtu 10 minut

Výuka probíhá ve třech období:

  • duben až červen
  • září až říjen

V týdnu se trénuje od pondělí do pátku.

Počet tréninků v týdnu, jejich časové rozvržení a personální obsazení je stanoveno po dohodě s rodiči a je uvedeno v Rezervačním systému na záložce „DĚTI venkovní kurty“.

Tréninky vedou licencovaní trenéři. Učí dle aktuálních trendů moderního tenisu. Využívají praktické zkušenosti z vlastní závodní hry.

Organizaci dětské základny v klubu má na starost  Ing.Petr Jašek, který Vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.