Organizace výuky a její průběh

Aby tréninky byly pro děti zajímavé a z každého tréninku si odnášely co nejvíce návyků, nabízíme pro každou věkovou kategorii ten nejvhodnější typ tréninků.

Skupinový trénink je vhodný pro mladé děti nebo začátečníky. Pro děti je zábavnější, mají snahu soutěžit, porovnávat se, snažit se. Na jednoho trenéra připadají maximálně 4 děti.

Individuální trénink, kdy s trenérem trénují dva hráči nebo hráč sám je vhodný pro děti, které již zvládají základní tenisové údery. Slouží především ke zlepšování techniky úderů.

Průběh každého tréninku je následující:

  • úvod do tréninku, rozcvička 5 až 10 minut
  • hlavní část tréninku, zahrnuje cvičení a hry asi 40 minut
  • závěr tréninku, zhodnocení tréninku a úklid kurtu 5 až 10 minut

Jednotlivé lekce trvají 1 hodinu (60 minut).

Výuka probíhá ve třech období:

  • duben až červen
  • září až říjen
  • listopad až březen (haly)

Přes hlavní prázdniny se trénuje pouze na základě individuální domluvy.

Tréninky na venkovních kurtech probíhají od pondělí do pátku. Konkrétní rozvržení tréninků po dohodě s rodiči je uvedeno v Rezervačním a náhradovém systému na záložce „DĚTI venkovní kurty“.

Zimní tréninky v hale jsou upřesňovány vždy začátkem září.

Děti potřebují sportovní oblečení a obuv na tenis ( s nehrubou podrážkou ). Tenisové rakety můžeme zapůjčit.

Tréninky vedou trenéři, kteří využívají svoje znalosti z teorie tenisové techniky a taktiky a praktické zkušenosti ze závodní hry. Děti učí tenis dle aktuálních trendů moderního tenisu a k výuce používají odpovídající technické pomůcky.
Organizaci dětské základny má na starost pan Petr Jašek, který Vám v případě potřeby sdělí všechny další informace.