Návštěvní řád areálu

 

 1. Tenisové kurty mohou využívat v provozní době členové klubu po splnění členských povinností nebo jejich hosté po zaplacení příslušného poplatku.
 2. Provoz na kurtech začíná v závislosti na počasí v průběhu měsíce dubna a končí v říjnu.
 3. Provozní doba pro členy klubu je denně od 8 do 20 hodin.
 4. Provozní doba pro nečleny klubu (hosty) je Po-Pá od 14 do 19 hodin, v So-Ne od 8 do 20 hodin.
 5. Vstup do areálu je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 6. Užívání areálu je na vlastní nebezpečí. Tenisový klub nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
 7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, dbát pokynů správce areálu a jednotlivých členů výboru tenisového klubu.
  Jsou povinni zachovávat čistotu všech míst a šetřit zařízení areálu. Pokud svým jednáním způsobí škodu na majetku nebo vybavení areálu, jsou povinni jí uhradit.
 8. Návštěvníci, kteří přijdou na dvorce s dětmi, jsou povinni se o ně starat tak, aby děti nerušily svým chováním ostatní hráče.
 9. Jízda na kole a volné pobíhání psů je uvnitř areálu zakázáno.
 10. Tenisový klub neodpovídá za škody na volně odložených věcech návštěvníků v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce areálu.
 11. Parkování je povoleno na vyhrazeném místě v areálu. Pokud je toto místo obsazeno, parkuje se na příjezdové komunikaci za dodržení podmínek zákona o provozu na pozemních komunikacích. Toto parkoviště není střežené a tenisový klub nenese odpovědnost za vozidla a věci v nich uložených.
 12. Přání a stížnosti týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit písemně u jednotlivých členů výboru tenisového klubu.