Informace k venkovní sezóně 2020 |organizace|

Vážení rodiče,

zdravím Vás v této nelehké době a věřím, že jste Vy i děti v pořádku.

Každoročně koncem března dávám na vědomí informace k ukončení zimních tréninků, k začátku venkovní sezóny a k soutěži dětských smíšených družstev.
Letos všechno záleží na tom, jak postupně budou preventivní kroky vlády uvolňovány.

Ukončení zimních tréninků
Tréninky v halách a v tělocvičně měly končit pátkem 10.dubna. Je tudíž jasné, že se už žádné konat nebudou.
Platí, že finance za neodtrénované hodiny od 16.března Vám budou vráceny.

Venkovní sezóna
Tato informace je určena nejen rodičům dětí, které chodily trénovat přes zimu, ale všem, jejichž děti trénovaly v loňském roce a také novým zájemcům od roku letošního.
Venkovní sezóna měla začít v úterý 14.dubna. V tuto chvíli nejsem schopen termín potvrdit, protože nejprve je nutné připravit kurty a areál. A do areálu zatím nikdo nesmí.

Soutěž dětských smíšených družstev
Z Pražského tenisového svazu jsem obdržel informaci, že se soutěže v jednotlivých kategoriích (pro naše děti jsou to babytenis, mladší žactvo a starší žactvo) rozlosují a počítá se s tím, že pokud to situace dovolí, tak se i odehrají.

Od 1.dubna do 30.dubna proto musím odeslat soupisky družstev. K tomu je potřeba, aby děti měly platné registrace. Proto žádám o registraci Češpivová Zuzana (tedy pokud si bude chtít zkusit soutěž zahrát), a o prodloužení registrace Hrabal Hugo a Housa Václav.

Petr Jašek