Poděkování

Na tomto místě chceme poděkovat všem našim partnerům, protože s jejich podporou se neustále zlepšují podmínky pro sportování dětí v našem tenisovém klubu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportu (rok 2018).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků, na stravování při letním tenisovém soustředění a jako dotace zimní přípravy dětí v halách. Dále využito na údržbu areálu a kurtů.
Poskytnutí finanční neinvestiční dotace na podporu sportu (rok 2017).
Využito na personální zajištění pravidelných tréninků a letního tenisového soustředění, na stravování při soustředění, na tréninkové pomůcky a jako dotace zimní přípravy dětí v halách.

Magistrát hl. m. Prahy
Poskytnutí grantu na podporu sportu a tělovýchovy v Praze (roky 2017 až 2019).
Jako podpora veřejně přístupných sportovišť využito především na úhradu spotřeby elektrické energie, vody a plynu a na nákup antuky.

Městská část Praha 9
Poskytnutí grantů na opravy a údržbu sportoviště.
Využito na opravu odrazové tréninkové stěny a vybudování mini kurtu pro nejmenší děti (rok 2015 a rok 2016). Dále na opravu prostoru, kde čekají rodiče na svoje trénující děti (rok 2017 a rok 2018).
Poskytnutí grantů na celoroční činnost klubu.
Využito především na tréninkové pomůcky pro děti a personální zajištění pravidelných tréninků (každoročně).

Pražský tenisový svaz
Ve spolupráci s hl. m. Prahou grant z projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze (rok 2018/2019).
Využito na personální zajištění letního tenisového soustředění, na dotaci zimní přípravy dětí v halách, na personální zajištění zimní přípravy dětí a tréninkové pomůcky.
Ve spolupráci s hl. m. Prahou grant z projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze (rok 2017/2018).
Využito na dotaci zimní přípravy dětí v halách, na personální zajištění zimní přípravy dětí a tréninkové pomůcky.

Český tenisový svaz
Dotace na údržbu a opravy sportoviště (rok 2016).
Využito na materiál k údržbě areálu, na mzdy správce areálu a na úhradu služeb.

Pražská teplárenská a.s.
Poskytnutí finanční podpory pro činnost dětské základny (rok 2018/2019).
Využito na dotaci zimní přípravy dětí v halách a v tělocvičně.

Praha sportovní
Prezentace našeho klubu na internetových stránkách sportovních akcí a míst ke sportování v hl. m. Praze.

Fishcat, s.r.o.
Vytvoření a správa našich klubových internetových stránek.